Polityka Prywatności

Kreatywne materiały POS dla Twojej marki

Stopka redakcyjna


Miletis Polska Sp. z o.o.
TURZYN 191G, 07-221
BRAŃSZCZYK
Polska
Telefon: (+48) 029 743 00 59
miletis@miletis.pl

Dane rejestrowe:
Miletis Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Turzynie 191G, Brańszczyk
KRS nr 0000263220 REGON: 140679144
Wysokość kapitału zakładowego 100000 zł.

Numer NIP: 762-192-67-14

Zarząd: Robert Wiśniewski
Odpowiedzialny za treść: Karolina Podkowiak

 

Wskazówki prawne


Zasady i Warunki Użytkowania

Witamy w Miletis Polska Sp. z o.o.. Dziękujemy Państwu za zainteresowanie i odwiedzenie stron internetowych Miletis Polska Sp. z o.o. Informacje tutaj podane przedstawione są w oparciu o zasady i warunki użytkowania zgodnie z opisem poniżej i dotyczą użytkowania stron internetowych Miletis Polska Sp. z o.o.

 

A. Zrzeczenie się odpowiedzialności


Treść

Niniejsze strony internetowe wykonaliśmy z najwyższą starannością. Pomimo to, Miletis Polska Sp. z o.o. nie może zagwarantować prawidłowości, kompletności, aktualności, ani jakości informacji tutaj przedstawionych. W związku z tym, Miletis Polska Sp. z o.o. wyklucza jakąkolwiek odpowiedzialność za wady jakościowe lub wady tytułowe wynikające bezpośrednio lub pośrednio z użytkowania naszej internetowej oferty informacyjnej, o ile nie były one spowodowane zamiarem lub rażącym zaniedbaniem ze strony Miletis Polska Sp. z o.o. Żadna z ofert nie stanowi zobowiązania i nie jest wiążąca. Miletis Polska Sp. z o.o. ma prawo w każdej chwili zawiesić częściowo lub w całości działanie stron internetowych Miletis Polska Sp. z o.o. Biorąc pod uwagę charakter sieci Internet oraz systemów komputerowych Miletis Polska Sp. z o.o. nie może zagwarantować nieprzerwanej dostępności stron internetowych Miletis Polska Sp. z o.o.

Odsyłacze i łącza

Miletis Polska Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowość, kompletność, aktualność i jakość informacji zawartych w odsyłaczach do ofert internetowych będących w użyciu osób trzecich (łącza) oraz nie ponosi odpowiedzialności i nie udziela gwarancji na to, czy treści stron, do których łącza te odsyłają, są wolne od wirusów. Na połączonych stronach w momencie ich łączenia nie były możliwe do zidentyfikowania żadne treści nielegalne. Biorąc jednak pod uwagę fakt, że strony te mogą w każdej chwili zostać zmodyfikowane, Miletis Polska Sp. z o.o. nie przyjmuje odpowiedzialności za treści stron internetowych osób trzecich i wyraźnie dystansuje się od jakichkolwiek treści wszystkich stron łączonych, które zostały zmodyfikowane po ich podłączeniu. Użytkownik sam ponosi odpowiedzialność za korzystanie z tych łączy.

Inna odpowiedzialność i wirusy

Miletis Polska Sp. z o.o. stara się zawsze utrzymywać swoje strony internetowe w stanie wolnym od wirusów. Pomimo to, Miletis Polska Sp. z o.o. nie może zagwarantować, że jej strony internetowe są wolne od wirusów oraz nie może ponosić odpowiedzialności za szkody i utrudnienia spowodowane przez wirusy komputerowe. Aby zapewnić sobie własne bezpieczeństwo i chronić się przed wirusami, użytkownik powinien zadbać o odpowiednie środki bezpieczeństwa i skanery antywirusowe przed pobraniem jakichkolwiek informacji, oprogramowania i dokumentacji.

Prawa autorskie do znaków towarowych oraz znaki z nimi związane

Treści stron internetowych Miletis Polska Sp. z o.o., w szczególności teksty, zdjęcia i ilustracje chronione są prawem autorskim. Zabronione jest kopiowanie, rozpowszechnianie, przetwarzanie oraz każde inne wykorzystanie ich treści dla celów komercyjnych bądź publicznych. Nie wolno ponadto modyfikować i wykorzystywać całej ich treści na stronach internetowych lub komputerach podłączonych do sieci bez pisemnej zgody Miletis Polska Sp. z o.o. Strona internetowa Miletis Polska Sp. z o.o. zawiera materiał, który stanowi przedmiot praw autorskich osób trzecich.

 

B. Prywatność


Deklaracja ochrony prywatności

Miletis Polska Sp. z o.o. przykłada dużą wagę do ochrony danych osobowych.

Dane osobowe

Dane osobowe mogą stanowić informację pozwalającą ustalić Państwa tożsamość. Obejmują one takie informacje jak Państwa nazwisko, adres, adres pocztowy, numer telefonu. Nie obejmują one informacji nie związanych z Państwa tożsamością (takie jak na przykład ulubione strony internetowe lub liczba użytkowników strony).
Ogólnie mogą Państwo korzystać z naszej oferty online bez ujawniania swojej tożsamości. Jeśli są Państwo zainteresowani otrzymaniem literatury informacyjnej, prosimy o podanie Państwa nazwiska i informacji osobowych. Jest to Państwa własna, swobodna decyzja, czy wprowadzą Państwo te dane.
Państwa dane zostaną zachowane w naszej organizacji. Dostęp do tych danych będzie mieć tylko ograniczona liczba osób zaangażowanych w proces technicznej obsługi zleceń i zapytań.
W połączeniu z Państwa zapytaniem, dane te będą przechowywane na naszych serwerach dla celów statystycznych, mogąc ewentualnie pozwalać na identyfikację (np. adres IP, data, czas i odwiedzane strony). Nie będą one nigdy wykorzystywane w odniesieniu do żadnej osoby. Zastrzegamy sobie prawo do statystycznej oceny anonimowych zbiorów danych.

Przekazywanie danych osobowych osobom trzecim

Nie przekazujemy Państwa danych osobowych osobom trzecim bez Państwa wyraźnej zgody. Musimy jednak przekazywać Państwa dane osobom upoważnionym do otrzymywania takich informacji w takim zakresie, w jakim jesteśmy do tego zobowiązani przez prawo lub nakaz sądowy.

Prawo unieważnienia

Jeśli przekazali nam Państwo swoje dane osobowe, mogą Państwo w każdej danej chwili zażądać ich usunięcia. Istnieje możliwość usunięcia Państwa danych osobowych poprzez wysłanie odpowiedniej informacji na nasz adres e-mail miletis@miletis.pl i wpisanie oświadczenia „Usuń moje dane osobowe”.

Obsługa plików cookie

Możliwe jest korzystanie z naszej oferty online bez obsługi plików cookie.
Większość przeglądarek jest ustawiona w sposób akceptujący obsługę plików cookie automatycznie. Mogą Państwo wyłączyć jednak ustawienia plików cookie lub ustawić swoją przeglądarkę w taki sposób, że będzie ona informować o przesyłaniu pliku cookie.